Cesta k výkonu

Pravidelně se každému uživateli počítačové r´techniky stává, že jeho potřeby ohledně počítače narazí na parametry stávajícího zařízení. Rychlost, množství paměti, možnosti propojení s dalšími zařízeními, periferiemi, připojení na síť – to všechno pravidelně přestává stačit. Jak potom takovou situaci řešit? Snáze, než by se zdálo!

Limity

Nejen limity výkonu počítačové techniky, ale často i limity finanční omezují mnoho uživatelů výpočetní techniky. Proto se rozšířily tolik služby, kdy se výkonná zařízení jenom pronajímají za pravidelný poplatek. Počítači, který má uživatel k dispozici, přestože ho nemá doma, ale v místnostech poskytovatele služby, se říká dedikovaný server. Je to optimální řešení pro všechny, kteří si chtějí ušetřit nemalé investice, ale potřebují špičkový výkon.