Nízká cena, vysoká kvalita

Vyrobíme vám jímky, septiky i žumpy na míru. Tyto nádrže a čističky musí mít jistou kapacitu, a ta se odvíjí převážně od počtu osob, které bydlí v daném objektu. Výroba přesně na míru, i atypických rozměrů, je dobrým řešením.
Naše septiky jsou nádrže z polypropylenu, které slouží k částečnému odstranění znečištění odpadních vod, a to mechanickému i biologickému. Vyrobeny jsou z kvalitních polypropylenových desek. Účinnost čištění je kolem 95 procent.

Čištění odpadní vody

Septiky poskytují několik stupňů čištění vody. Ta protéká jednotlivými jejich komorami, a postupně se očišťuje od různých druhů nečistot. Opatřeny jsou přítokovým i odtokovým potrubím. Kal a nečistoty se usazují a filtrují. Můžete kontrolovat hladinu v jednotlivých komorách.