Tryskové tempo společnosti

Vznik nových nemocí, společenských řádů a neřádů, omezení svobodné vůle morálkou, zákony, zvyklostmi, společenskými pravidly, to vše ústí v neustálý nápor na člověka a v jeho stres, v nedostatek času sám pro sebe. Ztrácí se i chvíle, kdy je možné se v klidu najíst. Aby tito jedinci nezemřeli hlady, funguje například rozvoz pizzy Praha v podstatě jako ambulance poslední záchrany. Bez existence této možnosti by mnozí lidé opravdu jen těžko mohli alespoň jednou denně pozřít kvalitní teplé jídlo.

Svět se řítí do neznáma

Ano, v dnešní době, kdy nikdo neví, kam se lidstvo řítí a kde skončí, je třeba mít alespoň některé pevné body, kterých se může člověk ve své osamocenosti mezi masou jemu podobných a stejně osamocených jedinců přidržet, je třeba rozvoz pizz a jiných jídel. Služba, na kterou je možno se spolehnout.