Najkrajšie časy majú pred sebou

Školské a predškolské časy sú v živote človeka tie najkrajšie. Ak má vaša ratolesť pred sebou ešte len škôlku, máte jej čo závidieť. A určite by ste svojho potomka nemali o túto skúsenosť obrať. Opatrovanie detí bratislava ponúka pre rodičov najviac možností. Veľké mesto má tie najlepšie inštitúcie, štátne aj súkromné a pre tých najnáročnejších rodičov aj opatrovateľky rovno domov. No určite je domáca výchova to najlepšie? Rovn ako o ako domáce vyučovanie, pre mladého človeka to z hľadiska socializácie nie je žiadna výhra. Celý život sa bude stýkať s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi alebo ich nasledovať. Kedy sa týmto praktikám má naučiť, ak nie v škôlke a neskôr aj v škole?

Kým sa hrá…

Škola je o vedomostiach, škôlka najmä o socializácii. Zábava a hry sú len taká prijateľná forma, ako toho dosiahnuť. Rodič si môže vybrať, či dieťa poslať do škôlky alebo nie. Stále však aj časť tých, čo tak urobia, škôlku berú len ako nutnosť, dozor nad ratolesťou, kým rodičia pracujú. Škôlka je však prvom rade k úžitku jej návštevníkov, nie rodičov.